webinar register page

Webinar: Dematerializacja akcji
Podczas spotkania przedstawimy regulację wprowadzającą obowiązkową dematerializację akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Wskażemy jej wpływ na funkcjonowanie spółek i obowiązki nałożone na spółki nowymi przepisami, omówimy cechy rejestru akcjonariuszy oraz przybliżymy zasady jego działania. Przedstawimy także praktyczne problemy, które pojawiają się w związku z wprowadzonymi przepisami.

Mar 5, 2021 10:00 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Wardyński & Partners.