webinar register page

Webinar SPZP: Co się zmieni w umowach w sprawie zamówienia w 2021 roku?
Prelegenci: dr hab. Piotr Bogdanowicz, Jarosław Jerzykowski

Program spotkania:

- klauzule abuzywne
- minimalna treść umowy
- klauzula waloryzacyjna
- zabezpieczenie należytego wykonania
- zmiana umowy
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Wardyński & Partners.