webinar register page

Webinar: Wpływ nowego PZP na projekty PPP
Program konferencji:

1. Powitanie, przedstawienie się uczestników.
2. Wprowadzenie: krótkie omówienie nowej ustawy PZP.
3. Przedstawienie nowych, wybranych instytucji PZP.
4. Wybór partnera prywatnego na podstawie nowego PZP.
5. Tworzenie umowy o PPP z uwzględnieniem nowych regulacji PZP.
6. Podsumowanie – sesja pytań i odpowiedzi.

Feb 25, 2021 10:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Wardyński & Partners.